Spring til indhold

Dansk Natursten A/S

Dansk Natursten A/S har en afdeling placeret på Vordingborg Havn på Masnedø. Placeringen er gunstig, fordi det er let at nå størstedelen af det sjællandske område, og med udvidelsen af Vordingborg Havn, råder virksomheden i dag over et område på ca. 30.000 kvadratmeter.

Udvidelsen af havnefaciliteterne med mere kajplads, større vanddybde og hensigtsmæssige tilkørselsforhold gør køretiden til de fleste steder på Midt-, Vest- og Sydsjælland kort. Læs mere om Dansk Natursten A/S på deres hjemmeside.

Havneudvidelsen betyder udviklingspotentiale

Resultatet af vores daglige samarbejde med Vordingborg Havn kan direkte aflæses i den daglige drift, hvor det at gøre tingene lettest muligt for alle parter, ikke er noget der skal forhandles om eller diskuteres. Det betyder, at der er et godt klima mellem havnens folk og vores egne ansatte, og man hjælper hinanden, hvor det kan lade sig gøre. For Dansk Natursten A/S er det helt klart en fordel, at vi er på havnen, hvor der i den nærmeste tid vil komme mange aktiviteter. 

Med udbygningen af havnens faciliteter vil vi få bedre muligheder for udvikle vores forretning i de kommende år, men det skal også fremhæves, at det daglige samarbejde med havnens ansatte er en meget væsentlig faktor ift. vores forretningsudvikling. Ikke mindst er havnens tilgang til projekter af snart sagt hvilken slags altid positiv, hvilket er med til at understøtte nye udviklingspotentialer. Vordingborg Havn er en spændende samarbejdspartner som vi til en hver tid vil anbefale.

Hans Christian Sørensen, Salgschef, Dansk Natursten A/S